StrandService er en 

informasjonstjeneste levert av Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap.