StrandService

StrandService er et informasjonskonsept til strandgjester i regi av Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet. Målet er å sikre trivsel, trygghet og godt badevett.

I Norge drukner det over hundre mennesker hvert år, og det er tusenvis av livsfarlige ulykker. Mye av dette kunne vært unngått om folk tok gode forhåndsregler. Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap ønsker å dele sin kunnskap om vannsikkerhet, sjø- og badevett med alle strandgjester. Vi har derfor etablert StrandService slik at unge og engasjerte kan lære andre badevett, sjøvett og hvordan man skal oppholde seg og ferdes trygt på, ved og i vann.

 

Stedene Oslo, Ullensaker, Vestby, Horten Larvik, Arendal, Lillesand, Kristiansand, Ålesund, Bergen med i årets StrandService. Det starter opp fredag 15. juni og gjennomføres på ulike datoer på de forskjellige lokasjonene.