StrandVert

En StrandVert har flere oppgaver. Først og fremt er StrandVerter formidlere av informasjon, som kan gi de badende råd om badevett og gi praktiske råd og veiledning som skal sikre trivsel på stranden. De er ikke utdannet livreddere, men kan kan bistå hvis det oppstår situasjoner på stranden, for eksempel kan ved å gi enkel førstehjelp og bistå ved skrubbsår, brennmaneter og stikk.

Vil du bli med?